Skriv ut
 
 
 
Bilde venstre hjørne

Samfunnsansvar i fokus!

Senteret er en betydelig samfunnsaktør i vårt lokalområde. Vi mener dette gir oss den aller beste forutsetning for å påvirke både miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning.

Derfor har vi igangsatt det mest omfattende program for miljø- og samfunnsansvar i bransjen. Gjennom programmet skal vi redusere vår miljøbelastning betraktelig!

 

Senteret skal miljøfyrtårnsertifiseres og dette stiller omfattende krav til miljøprestasjonen og innebærer forbedringer på klimaområdet, avfallshåndtering og energibruk. Vi kjøper kun inn strøm fra fornybare kilder og vi skal redusere energibruken betraktelig. Vi oppgraderer miljøstasjonen på senteret og skal øke kildesorteringsgraden på alt avfall til 75 %. Vi er medlem av Svanens innkjøperklubb og forplikter oss til å foreta miljøvennlige og svanemerkede innkjøp. Vi samarbeider med myndigheter om bedre kollektive trafikkløsninger, tilrettelegger for sykkelparkering og p-plasser for el-biler. Vi søker å prioritere web, - video og telefonkonferanser fremfor reiser.

 

Vi oppfordrer også butikkene på senteret til å føre et større utvalg miljøvennlige og etiske produkter, og vi hjelper dem til å drifte mer miljøvennlig. Som et ansvarlig og fremtidsrettet selskap skal vi stille krav til oss selv, medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Miljøsatsingen vår skal være konkret og handlingsrettet, - og langsiktig.

 

”De beste møteplassene tar samfunnsansvar”

 


 
<<  Tilbake

 

Gode tips i hverdagen