Skriv ut
 
 
 
Bilde venstre hjørne

Samarbeidspartnere

 

Stiftelsen Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten i Norge. Miljømerkene er opprettet for å gi enkel og troverdig veiledning til forbrukere og innkjøpere som ønsker å ta miljøriktige innkjøpsvalg. Miljømerking jobber for å øke utvalget av miljømerkete produkter og å øke kunnskapen om Svanen og Blomsten i markedet. Senteret samarbeider med Miljømerking for å øke omsetningen, kjennskapen og tilgjengeligheten til de offisielle miljømerkene i vårt kjøpesenter, samt svanemerking av dagligvarebutikker og Svanens innkjøperklubb.
 
www.ecolabel.no

Fairtrade er en uavhengig internasjonal sertifiseringsordning som kontrollerer at landbruksprodukter som produseres i u-land og importeres av vestlige land er bærekraftig produsert, at produsentenes arbeidsrettigheter respekteres, og at betalingen dekker produksjons- og levekostnader. Produksjonen må også oppfylle strenge miljøkrav. Senteret samarbeider med Fairtrade for å øke omsetningen og tilgjengeligheten av Fairtrade-merkede produkter i vårt kjøpesenter, og de bistår oss i å øke kunnskapen om Fairtrade internt og blant de ansatte på butikkene, samt i dialogen mot lisensbrukere.
 
www.fairtrade.no 

 

 

Debio er kontrollinstans for økologisk landbruksproduksjon, foredling, import og omsetning og forvalter Ø-merket. Organisasjonen utfører i dag kontroll og sertifisering for Mattilsynet basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Senteret samarbeider med Debio for å øke tilgjengeligheten på informasjon og kunnskap om økologi, Ø-merket og merkeordninger, samt Ø-merkede produkter.

 

www.debio.no

 

 

Vi samarbeider også med:

Oikos er en ideell organisasjon, som jobber for å øke produksjonen og forbruket av økologisk mat i Norge. Oikos har i dag ca 2 000 medlemmer og blant dem finner man både dyktige, økologiske produsenter og engasjerte forbrukere. Administrasjonen, som har kontor i Oslo, teller 8 ansatte, hvorav halvparten jobber med ulike prosjekter, som eksempelvis ”økologisk demo i butikk” og ”økologisk mat på festival”. Det er inngått en samarbeidsavtale med Oikos der vår kontaktperson i Oikos er ressursperson for alt arbeid med økologiske produkter, informasjon og opplæring, samt dialog med lisensbrukere av Ø-merket. I tillegg kan dere gjennom Oikos komme i kontakt med lokale økologiske produsenter eller kunnskapsrike forbrukere som kan være ressurspersoner for dere. 
 
www.oikos.no

 

 

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagentene har 25 lokallag i Norge. De har egne styrer og bestemmer selv hvilke aktiviteter de vil gjennomføre. Miljøagentene har ca 4000 enkeltmedlemmer, og 250 gruppemedlemmer (barne-hager og skoleklasser). Miljøagentene jobber for å gi barna troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe. Vi samarbeider med Miljøagentene for sammen å engasjere barn i våre sentres nærmiljøer til å bli aktive miljøvernere.
 
www.miljoagentene.no

 

 

Grønn Hverdag er et nettverk av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som sammen gjennomfører en nasjonal miljødugnad. Grønn Hverdag tilbyr miljøtips på nett, telefon og papir, og gjør det enklere for deg å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi samarbeider med Grønn Hverdag for å bidra til å øke tilgjengeligheten og kunn-skapen om de gode miljøvalgene våre senterkunder kan ta i hverdagen og på våre sentre.

 

www.gronnhverdag.no

 

 

 
 

 
 

 
 
 <<  Tilbake

 

Gode tips i hverdagen